top of page

במקביל לתקופת החוסר הוודאות של ימי קורונה, איש הענבים עבר למשכנו החדש ביפו.

מתחם ענק, שכולל חמישה מפלסים וחדרי משרדים רבים הפך למתחם אירועי קולינריה ויין מרתק.
עושר צבעוני, סקסיות, עומק, והרבה מסתורין במקום החדש.

הצצה למתחם החדש בסלמה 4, יפו.

ארומה של מסתורין

איש הענבים, יפו

bottom of page