UBS Conference, Israel

UBS Conference
UBS Conference
UBS Conference
UBS Conference
UBS Conference
1/1

עיצוב גרפי עבור "ווינדמן" לתערוכה של כלכליסט.
עיצוב אלמנטים שונים באווירת הכנס ומקימיו.

@ קרדיט צילומים שמור לחברת ווינדמן

// עיצוב גרפי לכנס

Graphic design for Windman - Evening Ideas for UBS Conference.
The design includes identity and visual language for all graphic elements at the conference. 

@photography rights reserved to Windman – Eventing Ideas.

// conference graphic elements